Vármúzeum

 

Programok:

 

2013. november 6., szerda, 17 óra

Régészeti kutatások a Várkert Bazár területén 2. rész

Az Öntőház udvara

Előadó: Dr. Magyar Károly, ásatásvezető régész (BTM)

Belépés ingyenes!

 

2013. november 24., vasárnap, 17 óra

Budavári Lantestek /56

„Flow my tears“ - Emlékkoncert JOHN DOWLAND születésének 450. évfordulója alkalmából

DOWLAND és kortársai művei

Közreműködnek: Tóth Emese - szoprán és Kónya István - reneszánsz lant

Jegyváltás a helyszínen, jegyárak: 1600/1000 Ft.

  

Időszaki kiállítások:

 

Stettner Sebestény (1699-1758) budai festő

Kiállítás megnyitó: 2013. november 15., péntek, 15 óra

Stettner Sebestyén (1699, Dorst – 1758, Buda) bajor származású aranyozó- és festőművész 1727-ben telepedett meg Budán. Háza ma is áll az Országház utca 18. alatt. Itáliai hatásokat tükröző oltárfestői tudását főként a nagyobb városokban kamatoztatta, főbb művei a szegedi plébániatemplomban, a szabadkai, pesti, nagykanizsai és esztergomi ferences templomokban, valamint a kalocsai főszékesegyházban találhatóak. Szabadkán bizonyítottan, másutt feltételezhetően az oltárok szobrászati munkái Hörger Antal (1676, Kismarton – 1765, Buda) Buda kiemelkedő fafaragó mesterének nevéhez köthetők.

Stettner Sebestyén életművének bemutatása méltó helyre állítja a barokk Buda egyik vezető mesterének életét és alkotásait, s monográfusa, Korhecz Papp Zsuzsanna reményei szerint további oltárképeinek felkutatását segítheti elő.

A kiállítás megnyitja: Galavics Géza akadémikus

A kiállítás kurátora: Korhecz Papp Zsuzsanna festő, restaurátor művész

A kiállítás megtekinthető: 2013. november 16 - 2014. január 15.

 

Akik hittek Törökországban

A több mint 66 tablóból álló vándorkiállítás azon nemzetek fiainak állít emléket, akik jelentős szerepet játszottak Törökország történetében, akik sokat tettek népük és a török nép barátságáért. A kiállítás olyan török személyiségeket mutat be, akik bátran szembe szálltak idegen hódítókkal, olyan török diplomatákat, akik a II. világháború poklában példát mutattak emberiességből.

A kiállítás a Török Köztársaság Budapesti Nagykövetsége szervezésében valósult meg.

Kiállítás megnyitó időpontja: 2013. október 3. 17 óra

Megtekinthető: 2013. október 4 - november 17. között

 

Forgószél / Tourbillon / Layo

Prof. Miyasako Masaaki kortárs japán festőművész kiállítása

A Budapesten és Lisszabonban megrendezésre kerülő Miyasako Masaaki alkotásait bemutató kiállítás egyik célja Európában a japán festőművészetről alkotott nézetek árnyalása. A hagyományos japán festészet formai jegyei mellett, a 19. századi európai művészet hatása a japán képzőművészetre Miyasako Masaaki többségében nagyméretű képein jelenik meg. Az egy-egy végtelen pillanatot megragadó, figurális, hagyományos festészeti technikával, legtöbbször selyemre alkotott műveken, távoli tájak élete elevenedik meg előttünk. Maasaki Művészete a régi és az új szoros kapcsolatát tükrözi, alkotásainak világában Japán és Európa képzőművészeti hagyománya keveredik, a régmúlt és jelenkor ötvöződik.

A kiállítás megtekinthető: 2013. november 10-ig.

http://www.btm.hu/?q=japan_2013

 

Fegyverek, ékszerek, kerámiák – válogatás 750 év emlékeiből, a Várkert Bazárból

Régészeink a Várkert Bazár kivitelezési munkálatihoz kapcsolódóan 2012. és 2013. folyamán mintegy 750 évet átölelő nagyszámú és sok szempontból egyedülálló leletanyagot tártak fel. Többek között a török korból származó kőépületek maradványai és a hozzájuk kapcsolódó további telepjelenségek, gödrök, kövezett járófelületek és csatornák is napvilágra kerültek. A legszebb és legkülönlegesebb tárgyakat 2013. október 17-től, három héten keresztül, kamarakiállítás keretében tekinthetik meg az érdeklődők. Többek között bemutatásra kerülnek: törökkori fegyverlelet, középkori és törökkori kerámiák, ékszerek és különböző használati tárgyak.

A kiállítás megtekinthető: 2013 november 10-ig.

http://www.btm.hu/?q=varbazar

 

Időszaki kiállítás külföldön:

 

Corvin Mátyás és Firenze

Mátyás király korát, a magyar reneszánsz kultúrát és a Mátyást és Lorenzo il Magnificót párhuzamba állító kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum (BTM) és a vendéglátó San Marco Múzeum közös rendezésében valósul meg. Vitéz Jánoson és Janus Pannoniuson kívül bemutatják azokat a firenzei humanistákat is, köztük Marsilio Ficinót, akik szoros kapcsolatot tartottak a budai udvarral.

A firenzei tárlathoz az Egyesült Államok, Ausztria, Franciaország, Lengyelország, Németország, Magyarország, Nagy-Britannia, Olaszország, Svájc és a Vatikán harmincöt gyűjteményéből kölcsönöztek műtárgyakat. A kiállításon lesznek corvinák, festmények, szobrok, érmek, építészeti töredékek, ötvöstárgyak, majolikák és fegyverek. Kiállítják a Magyar Nemzeti Múzeum féltett kincsét, Mátyás trónkárpitját, amelyet Firenzében szőttek a 15. században és most készült el a restaurálása. A kiállításhoz csaknem négyszáz oldalas olasz nyelvű katalógus készült.

A kiállítás megtekintheő 2013. október 10 – 2014. január 6.

Helyszín: Museo di San Marco, Firenze

 

Párhuzamos történetek - Budapest és Kassa

A kiállítás megtekinthető:

Helyszín: Kassai Kelet-szlovákiai Múzeum főépület (Kassa, Maratón tér 2.)

 

Állandó kiállítások:

 

Új állandó kiállítás nyílik!

A budavári palota története 1686-tól napjainkig

A Budavári Palota a főváros egyik emblematikus építmény együttese, a főváros státusz szimbóluma. Bár már régóta a világörökség része, mozgalmas és látványos történetével eddig csak időszaki vagy töredékes állandó kiállítás foglalkozott. Részben ezt a hiányt kívánja bepótolni az új várostörténeti kiállításhoz szervesen kapcsolódva a BTM készülő új kiállítása, ami a díszlépcsőház terében hívja „időutazásra” látogatóinkat. A földszinti térben az újjáépülő palota 1686 és 1857 közötti mozgalmas történetét meséljük el látványos tárgyanyag felvonultatásával. Az első emelet pedig az 1905-re elkészülő új, európai léptékben is nagyszabású palota történetét, építését, virágzását és pusztulását beszéli el az 1980-as évekre befejeződő felújítással együtt.

Megtekinthető: 2013. november 29-től 

 

 

 Fény és árnyék - a főváros 1000 éves története

http://www.btm.hu/?q=fenyesarnyek_var

A Budapesti Történeti Múzeum e kiállításhoz kapcsolódó Városfelfedező programja múzeumpedagógiai nívódíjat nyert 2013-ban.

Jöjjön el családjával és fedezze fel Budapest történetét a Városfelfedező mappa segítségével! Megvásárolható a múzeum  boltjában!

 

Ősi népek, antik kultúrák - Budapest története az őskortól az avar kor végéig

http://www.btm.hu/?q=allando_var

 

A magyar-Anjou címeres selyemkárpit

http://www.btm.hu/?q=allando_var

 

Buda középkori királyi várpalotája

http://www.btm.hu/?q=allando_var

 

Gótikus szobrok a budai királyi palotából

http://www.btm.hu/?q=allando_var

 

Vásároljon múzeumi bérletet ajándékba!

http://www.btm.hu/?q=aktualis&page=1

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Látogatókinkat, hogy 2013. november 18-tól december 8-ig, a Középkori Zsidó Imaház zárva tart. Köszönjük megértésüket!

 

Elérhetőség:

Budapesti Történeti Múzeum - Vármúzeum

1014 Budapest, Szent György tér 2. Budavári Palota E épület

Telefon: (06)(1) 487-8871

E-mail cím: kapcsolat@mail.btm.h

www.btm.hu


Aquincumi Múzeum

 

Programok:

 

Az „Év múzeuma 2012” kitüntető díjat és elismerést nyert Aquincumi Múzeum, az alábbi programokkal várja Önt.

 

2013. november 3. vasárnap, 11 óra

Temetkezési szokások a római kori Pannoniában - Beszédes József régész ismeretterjesztő előadása

A halál és a temetési szertartás az antik kor társadalmaiban kiemelten fontos szerepet kapott. Rómában - majd a birodalom terjeszkedésével párhuzamosan a provinciákban is - az elhunytakat az élők lakhelyétől távolabb, főként a településekből kivezető fontosabb útvonalak mentén helyezték örök nyugalomra. A temetkezés és a halotti kultusz fontosságánál elég, ha a Róma városából délkeleti irányba futó útvonalra a Via Appiára gondolunk, amelynek díszes, olykor több emelet magasságú síremlékei még romokban is impozáns látványt nyújtanak. Aquincumban - a mai Óbudán - Pannonia Inferior provincia egykori helytartói székhelyén a lakosság heterogén összetételéből adódóan igen változatos temetkezések ismertek. A gyakran gazdag mellékleteket tartalmazó hamvasztásos és csontvázas temetkezéseken kívül ritkaságszámba menő múmiatemetkezéssel is találkozhatunk. Régészeti feltárásokon gyakran kerülnek elő kőből faragott díszes sírépítmények, szarkofágok és sírkövek, amelyekkel egykor a hozzátartozók elhunyt családtagjaik vagy ismerőseik emlékét megtisztelték, sírhelyeiket megjelölték.

Az előadáson néhány érdekesebb temetkezés bemutatásán kívül a római halotti kultusz és túlvilághit hátterébe is betekintést nyerhetünk.

http://www.aquincum.hu/programajanlo

 

2013. november 19., kedd, 14.00

AnticCafé

Az Aquincum Baráti Kör 2012 decemberében útjára indította AnticCafé néven ismeretterjesztő klubdélutánját. A havonta megrendezésre kerülő új programsorozat a rómaiak örökségét szeretné élményszerűen bemutatni az aktív időskorúak számára. Mindezt kötetlen stílusban és kellemes környezetben, minden alkalommal más-más témát körüljárva.  Az aktuális téma: Gyógy- és festőnövények, illetve kencék a római korban.

http://www.aquincum.hu/programajanlo

 

Időszaki kiállítások:

 

Műtárgymesék - Fővárosi régészeti értékeink másképp

Szokatlan időszaki kiállítással jelentkezik ez év október közepétől az Aquincumi Múzeum. A múzeum kutatói - régészei és restaurátorai - ez alkalommal ugyanis legkedvesebb tárgyaikat mutatják be. Az időszaki kiállításhoz új múzeumi órák kapcsolódnak, amelyekről bővebb információ található a múzeum honlapjának Múzeumpedagógia menüpontjában.

A kiállítás megtekinthető: 2014. április 15-ig.

http://www.aquincum.hu/kiallitasok

 

 

Állandó kiállítások:

 

Róma Aquincumban

http://www.aquincum.hu/kiallitasok

 

Aquincumi Látványraktár

http://www.aquincum.hu/kiallitasok

 

Új attrakcióelemek a Pannonia Provincia Program jegyében

http://www.aquincum.hu

 

 

2013. november 1-től Aquincumi Múzeum téli nyitva tartási rend szerint működik.

2013. november 1-től az Aquincumi Múzeum romkertje zárva tart. A romkert kizárólag csoportosan (minimum 10 fő) a múzeum tárlatvezetőjével, idegenvezetési díj ellenében, előzetes bejelentkezés alapján látogatható.

 

 

További információ:

Aquincumi Múzeum – Közönségkapcsolati csoport

1031 Budapest, Szentendrei út 135.

Tel.: (06-1) 430-10-81

Fax: (06-1) 430-10-83

E-mail: aquincum@aquincum.hu

Website: www.aquincum.hu

 

 


Kiscelli Múzeum

 

 

Állandó kiállítások:

 

A főváros régisége, 1780–1873

http://kiscellimuzeum.hu/a_fovaros_regisege_1780_1873

 

Közterek és Magánterek – Mozaikok Budapest múltjából, 1873–1940

http://kiscellimuzeum.hu/kozterek_es_maganterek

 

Arany Oroszlán Patika

http://kiscellimuzeum.hu/a_pesti_arany_oroszlan_patika

 

Nyomdák és újságok Buda-Pesten

http://kiscellimuzeum.hu/nyomdak_es_ujsagok_buda_pesten

 

Pest–budai cégérek

http://kiscellimuzeum.hu/pest_budai_cegerek

 

Egyéb:

Április 1-től október 31-ig nyári nyitva tartásunk szerint várjuk kedves látogatóinkat: hétfő kivételével minden nap 10.00-18.00-ig.

 

Elérhetőség:

Kiscelli Múzeum

1037 Budapest, Kiscelli. u.108.

Telefonszám: 430-1076

E-mail cím: kiscell@kiscellimuzeum.hu

Web cím: www.kiscellimuzeum.hu

 

 

 

Fővárosi Képtár

 

Programok:

 

Lilla von Puttkammer

akvarell

A kiállítás megtekinthető: 2013. október 10 – 2013. november 10. Oratórium

A Düsseldorfban született, manapság Berlinben alkotó Lilla von Puttkamer az 1990-es évek végén Budapesten végzett építészeti  tanulmányok után festészetet tanult  a Münster Művészeti Akadémián. A Fővárosi Képtár/Kiscelli Múzeumban 2013 őszén nyíló kiállításán újabban készült nagyméretű akvarelljeiből válogatunk. Az egy, senki, százezer című tárlat a Kiscelli Múzeum Oratóriumában tekinthető meg.

A kiállítás megtekinthető: 2013. október 10 – 2013. november 10. Oratórium

 

Kelemen Zénó

Below the Line

szobor

Kelemen Zénó tudatosan foglalkozik a térbe írható, egymásba kapcsolódó formák viszonyaival. Összefonódó Moebius-szalagok, hullámformák, csavart ívek szofisztikált szerkezete izgatja. A hullámforma, mely a maga szabályaival végső soron sematikus forma, amit valami mássá alakít, egy lüktető, önálló és soha nem volt rendszert teremt vele. Megteremt egy nyitott formát, egy valójában zárt struktúrán belül, ahol a fizikai valósággal nem egyező, új, szobrászi valóság jön létre.

A kiállítás megtekinthető: 2013. november 3-ig

 

Filp Csaba Data est defectio

installáció, festmény

A kiállítás megnyitója: 2013. november 14. csütörtök 18 óra

A kiállítás megtekinthető:2013. november 14 – 2014. január 5.

 

A fekete szép

csoportos kiállítás

A kiállítás megnyitója: 2013. november 21. csütörtök 18 óra

A kiállítás megtekinthető: 2013. november 21 – január 20.

 

Állandó kiállítások:

 

Válogatás a Fővárosi Képtár XX. századi és XXI. század első éveinek műveiből

http://www.btmfk.iif.hu/ujallando.html

 

Szoborcsarnok

http://www.btmfk.iif.hu/kiall_h.html

 

Kiscelli Múzeum külső és belső udvar

http://www.btmfk.iif.

 

Kiscelli Múzeum Kriptája

Sorin Dumitrescu román festő és illusztrátor

Román Akadémia tagja 2006-tól

Alapítója az Anastasia  Alapítványnak. Az Alapítvány tagjai 1994-ben a Múzeum Kriptájának falaira keresztény művészeti festményeket alkottak.

http://www.btmfk.iif.

 

Az Újkori Várostörténeti osztály állandó kiállításain:

 

* A főváros régisége, 1780–1873

* Közterek és Magánterek – Mozaikok Budapest múltjából, 1873–1940

* Pest–budai cégérek

 

a Fővárosi Képtár gyűjteményében lévő festmények, grafikák, metszetek,

festett cégérek jelentős számban szerepelnek.

 

 

 Elérhetőség:

Intézménynév: Fővárosi Képtár

1037 Budapest, Kiscelli utca 108.

Telefonszám: Tel/fax.: 36/1/388-7817, fax.: 36/1/368-7917

E-mail cím: fovarosi_keptar@mail.btm.hu

http://www.btmfk.iif.hu/

 

 


Budapest Galéria

 

Időszaki kiállítás:

 

A z Új Budapest Galéria, "Budapesti merítés" című kiállítása 2013. november 8-án már megtekinthető - egy időben a Bálna megnyitásával. A kiállítás katalógusa is megjelenik erre az időre.

 

Budapesti merítés

A kiállítás szakmai megnyitójának időpontja: 2013. november 14., csütörtö, 18 óra

A nyitókiállítás három kurátor, Andrási Gábor, Fitz Péter és Török Tamás munkája nyomán született. A kiindulópont kettős: a főváros múzeuma, a Budapesti Történeti Múzeum két művészeti intézménye, a Budapest Galéria és a Fővárosi Képtár az elmúlt évtizedekben jelentős szerepet játszott a magyar kortárs képzőművészetben. A most bemutatott művészek zöme hangsúlyosan szerepelt a Budapest Kiállítóteremben, a Lajos utcai kiállítóházban, valamint a Kiscelli Múzeum templomterében vagy oratóriumában. A kiállítás másrészt a város művészetének „keresztmetszetét” adja, valamint aktuális helyzetébe is bepillantást enged.

Ezúttal nem egy központi kurátori koncepció köré épített tematikus kiállítást szándékoztunk létrehozni, hanem a rendkívül gazdag művészeti kínálatból olyan alkotók (lehetőség szerint) friss munkáinak bemutatását vállaltuk, akik – életkoruktól függetlenül – már bizonyították jelentőségüket, értékeiket, aktualitásukat. Ebben az értelemben sem generációs, sem műfaji határok nincsenek az összeállításban.

A kiállítást megnyitja Pataki Gábor, művészettörténész

A kiállítás megtekinthető: 2014. március 2-ig, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig.

Helyszín: Új Budapest Galéria (1093 Budapest, Fővám tér 11-12.)

 

A kiállításhoz kapcsolódóan az alábbi múzeumpedagógiai programot tartjuk az Új Budapest Galériában a háromnapos Bálna megnyitón, két alkalommal:

2013. november 9-én szombaton 15.30-18.00, valamint november 10-én, szombaton, 10.00-12.30

A projekt címe: Takács Szilvia: Hordozható és festhető házak és fák

A művész Budapest különböző épületeiről kis példányszámú gipsz domborműveket készít, melyek befesthetők és ingyen elvihetők. Jelenlegi programja témájaként a BÁLNA és környéke jelenik meg.

Az elkészült képzőművészeti alkotások különlegessége a közös munka, melyben az utolsó előtti fázist, a színezést mindenki saját elképzelése szerint valósíthatja meg. Ezzel azonban még nincs vége. A kifestett dombormű történetének utolsó állomása az, amikor alkotója otthonában a személyes térbe helyezi, ahol a kiszínesedett műről készít egy fotót, és elküldi a művésznek, aki azt elhelyezi a projekt blogján. Így a tárgyak vándorútja nyomon követhető a blog folyamatosan bővülő képgalériájában.

Bővebb infó: hordozhatofestheto.blogspot.hu

 

Ardai Ildikó textilművész kiállítása

 „Ardai Ildikó egész munkásságára jellemző, hogy ő az, aki a tárgyalkotó művészek között talán a legpontosabban valósítja meg azt a kapcsolatot a népművészet-magasművészet között, amit végül is a Bartók-féle ideának tartunk. Mindez igaz volt már a hetvenes évektől, ahogy a népművészeti formanyelvet értelemszerűen – azaz alkotóian – interpretálta. A tradicionális kézművesség mai funkciói mások, a feladatok és célok eltűntek, s vele a népművészet, mint olyan kihalt, vagy legalábbis hagyományos formái nem élők. Ardai számára mindig rendkívül fontos volt a formálás eredeti alkotórészeihez való visszanyúlás, ami ráadásul eredetileg természeti formákhoz vezethető vissza." Fitz Péter 

Helyszín: BTM-Budapest Galéria, Budapest Kiállítóterem (1056 Budapest, Szabad sajtó út 5.)

A kiállítás megtekinthető: 2013. november 24-ig, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig.

www.budapestgaleria.hu

 

Állandó kiállítások:

 

Varga Imre Gyűjtemény

www.budpestgaleria.hu

1033 Budapest, Laktanya utca 7.

Nyitva tartás: keddtől péntekig 10-16 óráig, szombaton és vasárnap 10-18 óráig