Tájékoztató a Kbt. alóli mentességről

 

Tájékoztató

a Budapesti Történeti Múzeumtól megrendelhető

megelőző feltárásnak minősülő régészeti feladatellátás

Kbt. alóli mentességéről

 

A Budapesti Történeti Múzeum által végzett megelőző feltárásnak minősülő régészeti feladatellátás közbeszerzési minősítése tekintetében a Budapesti Történeti Múzeum az alábbi tájékoztatást adja a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) alóli kivételek értelmezése tárgyában.

 

A Kbt. 9. § (8) bekezdés k) pontja alapján a Kbt.-t nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése és a szolgáltatást az 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő vagy az említett ajánlatkérők társulása jogszabályban vagy hatósági határozatban - az EUMSZ-szel összhangban - meghatározott kizárólagos jog alapján nyújtja.

A Kbt. 111. § x) pontja alapján a Kbt.-t nem kell alkalmazni továbbá az uniós értékhatárt el nem érő olyan beszerzés esetén, ahol a szerződésben foglalt feladatot az 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérő jogszabályban vagy hatósági határozatban - az EUMSZ-szel összhangban - meghatározott kizárólagos jog alapján teljesíti.

 

A megelőző feltárásnak minősülő régészeti feladatellátás a közbeszerzés tárgya szempontjából szolgáltatásnak minősül.

 

A Budapesti Történeti Múzeum, mint Budapest Főváros Önkormányzata által alapított és fenntartott költségvetési szerv a Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont szerinti ajánlatkérőnek minősül.

 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 22. § (5) bekezdésében foglaltak szerint Budapest területén megelőző feltárást – amennyiben a beruházással érintett terület nem lépi túl a Budapesti Történeti Múzeum gyűjtőterületét –a Budapesti Történeti Múzeum végezhet.

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján nagyberuházást megelőző feltárást közlekedési infrastruktúra-beruházás kivételével Budapesten - ha akkreditált - a Budapesti Történeti Múzeum végezhet.

A Budapesti Történeti Múzeum 2018. március 31. napjáig érvényes akkreditációval rendelkezik nagyberuházást megelőző feltárás elvégzésére.

 

A fentiek alapján a Budapesti Történeti Múzeumtól megrendelhető, a Budapesti Történeti Múzeum gyűjtőterületét túl nem lépő területű beruházáshoz, illetve - nagyberuházásnak minősülő közlekedési infrastruktúra-beruházások kivételével – budapesti nagyberuházásokhoz kapcsolódó megelőző feltárásnak minősülő régészeti feladatellátás a Budapesti Történeti Múzeumálláspontja szerint a Kbt. 9. § (8) bekezdés k) pontjában, illetve a Kbt. 111. § x) pontjában meghatározott kizárólagos jog alapján nyújtott szolgáltatásnak minősül.

 

A jelen állásfoglalás nem kötelező érvényű, közbeszerzési ügyben érdemi döntést a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága hozhat.

 

Budapest, 2017. február

 

Budapesti Történeti Múzeum

 

< vissza az előző oldalra