Álláshirdetés

 

Budapesti Történeti Múzeum pályázatot hirdet  műszaki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeum telephelyei, raktárai beruházási felújítási szükségleteinek felmérése,

nyilvántartása, éves és középtávú fejlesztési tervek készítése, egyeztetése. A

jóváhagyott beruházások, felújítások műszaki előkészítése, tervezési és kivitelezési

szerződéstervezetek megírása. A beruházások és a felújítások kivitelezésének

ellenőrzése, műszaki átadás-átvétel bonyolítása, teljesítések igazolása. A

közbeszerzési eljárások beruházással, felújítással kapcsolatos műszaki tartalmának

meghatározása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Egyetem, építészmérnök, építőmérnök, épületgépész mérnök,

• Tervezés, beruházás. kivitelezés terén szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai

tapasztalat,

2019. 08. 28. Megtekintés

admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx?ID=460455 2/2

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Önkormányzatnál, kormányhivatalnál szerzett - Legalább 1-3 év szakmai

tapasztalat,

• Műemlékek tervezése, kutatása, felügyelete terén szerzett - 1 év alatti

szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes, magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz

• motivációs levél

• oklevelek és bizonyítvány másolata,

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt,

(büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt a nyertes pályázó a

kinevezés előtt köteles benyújtani)

• Hozzájáruló nyilatkozat a pályázathoz szükséges személyes adatok

kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási

eljárásban résztvevők megismerhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Jámbor-Szabó Ildikó részére a jamborszabo.ildiko@btm.hu

E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 4.