Felső tagozatosok és középiskolások számára ajánljuk:

Fejtsük meg a gótikus szobrok titkait!

Az 1974-es feltárásakor tudományos szenzációnak számító, a 15. század elejéről származó szoborlelet kapcsán azt a folyamatot járjuk végig, ahogy a régészek a leletekben megbúvó információkat tárják fel. Kiderítjük mikor, és hol készülhettek, kiket ábrázolnak, ki lehetett a megrendelő, és eredetileg hova tervezhették felállítani őket.

Kapcsolódó kiállítás

 

 

 

 

Csapból a víz, falból az áram. Amit észre sem veszünk!

A kiállított tárgyak között és az ábrázolásokon keressük meg a technikai vonatkozású részleteket. Vizsgáljuk a különböző korszakok műszaki lehetőségeit, az újításokat korszakokhoz párosítjuk. (közlekedés, közvilágítás, vízhez jutás módjai, szennyvízelvezetés, burkolt utak, postahálózat, hulladékkezelés)

Városfelfedező lehetőség:

Társadalomismeret, technika tantárgyakhoz kapcsolható

Városfelfedező lehetőség: Fővárosi Hulladékhasznosító Mű meglátogatása

Kapcsolódó kiállítás

 

 

Turbán és findzsa - élet a török kori Budán

Metszetek, térképek, szobabelső használati tárgyai, elrejtett kincsleletek, útleírások segítségével próbáljuk elképzelni Buda török-kori életét. Végül a város visszafoglalásának történetével, az ostrom utáni károk felmérésével zárul a foglalkozás.

társadalomismeret, történelem tantárgyhoz a török kor tanulása után témazáró, ismétlő óraként (11-13 éveseknek)

Városfelfedező lehetőség: az utolsó budai pasa Abdurrahman jelképes síremléke, a Király fürdő, Gül Baba Türbe és rózsakert meglátogatása

Kapcsolódó kiállítás

 

 

Csillag, kereszt, vagy félhold?

A történelem során milyen vallású népcsoportok éltek a városban? Miként alakult a kapcsolatuk, hogyan és hol gyakorolták a vallásukat. Hogyan szolgálta egy épület több vallás híveit? A sírköveken szereplő évszámok kapcsán foglalkozunk a zsidó, keresztény, iszlám időszámítás rendszerével is.

Városfelfedező lehetőség: Helyőrségi templomból maradt Magdolna torony és a Középkori Zsidó Imaház meglátogatása.

Kapcsolódó kiállítás

 

 

 

 

A gyékénytől a szupermarketig, a pletykától az sms-ig.

A vásárok, piacok minden korban fontos események, a vásárláson kívül találkozási lehetőségek, a hírek továbbadásával a későbbi újságok, rádió előfutárai, de a színház, cirkusz szerepét is betöltötték. Felidézzük a középkori budai vásárok hangulatát, számba vesszük az áruk sokféleségét, a mértékeket és mérőeszközöket. Budai Jogkönyv és különböző ábrázolások, oklevelek segítségével kiderítjük kik hol mit árulhattak, milyen mutatványosok szórakoztatták az egybegyűlteket, és milyen büntetés járt a vásár rendjének megzavarásáért.

társadalomismeret, kommunikáció, tantárgyhoz

Városfelfedező lehetőség: a Nagyvásárcsarnok megtekintése

Kapcsolódó kiállítás

 

Hogyan hatott a Duna a város 19. századi fejődésére?

Mit gondolsz, az 1838-as árvíz pusztítása hogyan hatott az új városkép kialakulására? Milyen tényezők segítették és gátolták az első állandó híd építését, milyen szerkezetűek a hídjaink, milyen feladatra alakult meg a Közmunkatanács 1870-ben? Hogyan változott a rakpartok funkciója, és látványa? Milyen épületeket, építettek a Duna partjára?

társadalomismeret tantárgy keretében

Városfelfedező lehetőség: a Lánchíd hídkamrájának megtekintése

Kapcsolódó kiállítás

 

Ha a tér beszélni tudna...! A 20. század lenyomata a Hősök terén.

Hogyan alakította a történelem a Hősök tere látványát? Minden politikai rendszer megjeleníti ideológiáját az általa felállított szobrokban, emlékművekben. Így alakult ki a Hősök tere a Millenniumi Emlékművel, ami lehetőséget ad a nemzet önképének vizsgálatára. Kik szerepelnek, miért fontosak, ki nem szerepel? (Habsburgok) miért cserélték le? A Felvonulási tér a mindenkori hatalom reprezentációjának helyszíneként különböző rendezvényeknek, felvonulásoknak, koncerteknek, tüntetéseknek adott otthont. Ezt a folyamatot vizsgáljuk a különböző dokumentumok, ábrázolások alapján.

Városfelfedező lehetőség: A Hősök tere felkeresése

Kapcsolódó kiállítás

 

 

Te melyik korban élnél szívesen?

A régmúlt időkben és a napjainkban élő emberek szokásainak, körülményeinek, örömeinek és bánatainak összehasonlításával keressük a választ arra a kérdésre, hogy melyik korban volt a legkellemesebb az élet. Kit melyik történelmi korszak vonz, miért éppen az, és hogyan képzeli el az akkori mindennapokat? Megvizsgáljuk, hogy a már meglévő ismereteinkhez mit tud hozzátenni egy múzeumi helyszín a kiállításaival.

 

Mi van a kiállítás mögött? Ami a kiállításból kimaradt.

Kézbe fogható tárgyak, fotók, hiteles dokumentumok összefüggéseit, lehetséges rendezés titkaiba bepillantva, az ott használt jelrendszert megértve kerülünk közelebb a régi korokhoz, tárgyakhoz, és az őket valaha használó emberekhez.

Társadalomismeret, vizuális nevelés tantárgycsoportokhoz kapcsolódási pontjait keressük a kiállításban.

Kapcsolódó kiállítás

 

A hegyen épített város

Séta a budai Várnegyedben, a polgárváros középkori emlékei között. Mi az az „utcahíd”? Miért épültek az ülőfülkék? Utcák, házak, kapualjak titkainak felfedezése. Építészet és élet Budán az elmúlt 500 évben.

 

 

 

Mesélő tárgyak…

A használati tárgyak különböző jelentéstartalmait fürkésszük, elképzeljük kik, hol, mikor használhatták őket, milyen környezetbe illeszkednek, milyen technikai színvonalat feltételez az előállításuk, és a használatuk. A foglalkozás során összefüggéseket keressük a régi idők és a jelen tárgykultúrája között, ma már ismeretlen tárgyak funkcióját találgatjuk.
Otthoni feladat lehet ilyenek gyűjtése.

 

 

„Ma lesz a holnap tegnapja”

Megvizsgáljuk, hogy a ’80-as ’90-es évek beat, pop és rock dalaiban milyen életérzés tükröződik, hogyan szűrődik be a politika, miként jelennek meg a politikai változások. Mindezt összevetjük a kiállításban látottakkal.

Társadalomismeret tantárgycsoporthoz

 

Mennyire volt sokszínű Buda, Pest, Pest-Buda és Budapest?

A tárgyak és szöveges dokumentumok elárulják mikor, milyen nemzetek tagjai települtek le a Duna két partjának városaiban, harcoltak, vagy kereskedtek, talán máshol üldözték őket, esetleg kedvezmények vonzották ide őket. Kifürkésszük jellemző foglalkozásaikat, lakhelyeket, különböző szokásaikat.

társadalomismeret tantárgycsoporthoz

Kapcsolódó kiállítás