A BTM könyvtárának története, gyűjtőköre.

A Könyvtár rövid története:

 

A Budapesti Történeti Múzeum Könyvtárának létrehozása nem köthető egyetlen dátumhoz. A 19. század legvégétől, ahogyan szerveződtek a múzeum tudományos osztályai, annak megfelelően alakultak a hozzájuk tartozó könyvgyűjtemények is. Hosszú ideig nem létezett önálló könyvtár sem, a dolgozószobák könyvespolcain gyűltek az alapvető szak- és kézikönyvek, valamint a szakirodalommal foglalkozó folyóiratok. Az egyes gyűjtemények akkor kaptak saját könyvtártermet, amikor a Múzeum különböző részlegeit a számukra kijelölt épületekben helyezték el.

1967-ben a Szentháromság térről a budavári palota déli szárnyába költözött a Középkori Osztály és vele együtt a könyvgyűjteménye. Néhány év múlva már a központi feladatokat is itt látták el. 1973 februárjában főigazgatói rendelkezés született arról, hogy a Múzeum különböző osztályaihoz tartozó, egymástól független könyvgyűjtemények egységes könyvtárként működjenek, ezért a könyvtárat önálló osztállyá alakították, élére osztályvezetőt állítottak. Az egységesített könyvtári munkával megvalósulhatott az egységes leltári- és katalógusrendszer kialakítása, az állománygyarapításban az átfedések megszüntetése, az egyes részlegek szakszerű működtetése.

 

 

Gyűjtőkör, időhatárok:

 

A könyvtár elsősorban az intézmény munkatársainak tudományos munkáját segíti, de kiszolgálja azokat a kutatókat, egyetemi hallgatókat is, akiknek szükségük van a gyűjteményben található régészeti, történeti, várostörténeti, művelődéstörténeti, művészettörténeti, valamint kortárs művészeti szakirodalomra a külföldi párhuzamokkal együtt. Az állomány fele idegen nyelvű.

Mivel a Múzeum osztályai Budapest különböző területén találhatók, értelemszerűen a könyvtár is három helyen van. Az Aquincumi Múzeumban helyezték el a Kuzsinszky Bálint Régészeti Szakkönyvtár gyűjteményét, amelybe az őskortól a honfoglalás koráig tartó időszakkal foglalkozó művek tartoznak. A budavári palota "E" épületében lévő Középkori Szakkönyvtár a honfoglalás korától Buda felszabadításáig (1686) tartó időszak irodalmát gyűjti. A Kiscelli Múzeumban van az Újkori és Művészeti Szakkönyvtár, ennek gyűjteményébe az 1868 utáni szakirodalom tartozik.

 

< Vissza a könyvtár oldalára