Régészeti adattár

 

Dr. Éder Katalin 

osztályvezető, régész

 

Bechtold Eszter

régész

 

Bordás Attila 

adattáros

 

Csapó Zita

régész

 

Sinkó Judit 

adattáros

 

tel.: (36-1) 487-8806 vagy a 487-8800 központi számon a 807-es mellék

 


 

I. A Régészeti Adattár feladatai:

 

 1. Gyűjteményi feladatok:
 • Gyűjtemények gyarapítása, nyilvántartása, őrzése (ásatási dokumentációk, kiállítási dokumentációk, sajtóanyag, intézménytörténeti anyagok, régészek hagyatékai)
 • Kutatószolgálat biztosítása aRégészeti Adattár gyűjteményeiben
 • A gyűjteményi tételek digitalizálása és kutatók számára elérhetővé tétele
 1. Adatszolgáltatási- kapcsolattartási feladatok:
 • Ellátja – a régészeti osztályok bevonásával – a főváros területén folyó földmunkákkal, terület-felhasználási ügyekkel és a régészetileg lelőhelyekkel kapcsolatos adatszolgáltató feladatokat
 • Az Előzetes régészeti dokumentációkat készítő intézmény felé a jogszabályokban meghatározott módon ellátja a teljeskörű adatszolgáltatást
 • Örökségvédelmi hatástanulmányok régészeti munkarésze, régészeti szakvélemény, részletes régészeti szakvélemény elkészítését szervezi, irányítja a régészeti osztályok bevonásával
 1. Ügyintézési feladatok:
 • Örökségvédelmi hatástanulmányok régészeti munkarésze, régészeti szakvélemény, részletes régészeti szakvélemény elkészítésének ügyintézése
 • A folyamatosan érkező régészeti dokumentációkat és jelentéseket a jogszabályban rögzített határidőn belül továbbítja a szakhatósághoz, a közhiteles lelőhely-nyilvántartást vezető hivatalhoz, a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárába

 

II. A Régészeti Adattár gyűjteményei

 

 • Dokumentációs gyűjtemény: lelőhely-bejelentő adatlapok, ásatási dokumentációk, helyszíni szemlék jelentései, hatástanulmányok, régészeti lelőhelyekhez és leletekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok
 • Régészeti-műemléki adatgyűjtemény: a főváros területén előkerült leletek, régészeti lelőhelyek dokumentációs, tárgyi, fotó- és rajztári leltárkönyvi, valamint a szakirodalom legfontosabb adatait foglalja magába más közgyűjtemények adataival is kiegészítve
 • Intézménytörténeti dokumentációs gyűjtemény: a Budapesti Történeti Múzeum történetéhez, életéhez, eseményeihez kapcsolódó dokumentumok és fényképnegatívok, az állandó és ideiglenes kiállítások biztonsági dokumentációi, kiállítási forgatókönyvek és a kiállításrendezés egyéb anyagainak gyűjteménye
 • Archív igazgatási iratgyűjtemény: az intézmény működése során keletkezett iratokat őrzi a Budapesti Történeti Múzeum megalakulásától folyamatosan 1961-ig
 • Hagyatéki gyűjtemény: arégészeti osztályok volt munkatársainak tudományos és személyes jellegű hagyatékai
 • Sajtóanyag: az intézményről a hazai sajtóban megjelent újságcikkek és rádiónyilatkozatok írásos anyaga, külföldi kiállítások esetén a kurátorok vagy a külföldi partnerek által átadott idegen nyelvű sajtóanyagok és cikkek
 • Adattári fotónegatív gyűjtemény: az Intézménytörténeti dokumentációs gyűjteménybe beleltározott fotóanyag negatívjainak gyűjteménye
 • Adattári plakátgyűjtemény: a Budapesti Történeti Múzeum kiállítási és egyéb rendezvényi plakátjainak gyűjteménye
 • Budapest újkori térképnegatív gyűjteménye: a Budapest története című 5 kötetes munka elkészítéséhez gyűjtött budapesti térképanyag üvegnegatívjai, illetve ezek pozitívjai
 • Intézménytörténeti médiatár: a Budapesti Történeti Múzeumról, kiállításokról, gyűjtőköreiről, ásatásokról, kollégákról, illetve a Budapesti Történeti Múzeum közreműködésével készült mozgóképes- és hanganyagok

 

A Régészeti Adattár gyűjteményeihez kapcsolódó szakirodalom:

 

Bordás Attila: H. Gyürky Katalinnak a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről In: Budapest régiségei. – (2003) 37., p. 313-315.

http://epa.oszk.hu/02000/02007/00041/pdf/EPA2007_bp_regisegei_37_2003_303-315.pdf

Bordás Attila: Kaba Melindának a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről In: Budapest régiségei. – (2008) 41., p. 355-357.

Bordás Attila: Nagy Emesének a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről In: Budapest régiségei. – (2008) 41., p. 361-364.

http://epa.oszk.hu/02000/02007/00045/pdf/EPA2007_bp_regisegei_41_2008_359-364.pdf

Bordás Attila: IrásnéMelis Katalinnak a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről In: Budapest régiségei. – (2012) 1., p. 263-265.

http://epa.oszk.hu/02000/02007/00048/pdf/EPA02007_bp_regisegei_45_2012_263-265.pdf

Bordás Attila: Pető Máriának a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről In: Budapest régiségei. – (2012) 1., p. 266-267.

http://epa.oszk.hu/02000/02007/00048/pdf/EPA02007_bp_regisegei_45_2012_266-267.pdf

Bordás Attila: Zsidi Paulának a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről In: Budapest régiségei. – (2012) 1., p. 268-270.

http://epa.oszk.hu/02000/02007/00048/pdf/EPA02007_bp_regisegei_45_2012_268-270.pdf

Bordás Attila: Altmann Júliának a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről In: Budapest régiségei. – (2013) 1., p. 223-225.

http://epa.oszk.hu/02000/02007/00049/pdf/EPA02007_bp_regisegei_46_2013_223-225.pdf

Bordás Attila: Szirmai Krisztinának Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről In: Budapest régiségei. – (2013) 1., p. 227-230.

http://epa.oszk.hu/02000/02007/00049/pdf/EPA02007_bp_regisegei_46_2013_227-230.pdf

Bordás Attila: Topál Juditnak a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről In: Budapest régiségei. – (2013) 1., p. 231.

http://epa.oszk.hu/02000/02007/00049/pdf/EPA02007_bp_regisegei_46_2013_231.pdf

Bordás Attila: K. Végh Katalinnak a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről. In: Budapest régiségei. – (2013) 1., p. 233.

http://epa.oszk.hu/02000/02007/00049/pdf/EPA02007_bp_regisegei_46_2013_233.pdf

Bordás Attila: Gádor Juditnak a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései In: Budapest régiségei. – (2014) 1., p. 363.

http://epa.oszk.hu/02000/02007/00050/pdf/EPA02007_bp_regisegei_47_2014_363.pdf

Bordás Attila: Németh Margitnak a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései In: Budapest régiségei. – (2014) 1., p. 364-366.

http://epa.oszk.hu/02000/02007/00050/pdf/EPA02007_bp_regisegei_47_2014_364-366.pdf

Bordás Attila: Holl Imrének a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései In: Budapest régiségei. – (2014) 1., p. 367.

http://epa.oszk.hu/02000/02007/00050/pdf/EPA02007_bp_regisegei_47_2014_367.pdf

Bordás Attila: Nagy Margitnak a Budapesti Történeti Múzeum régészeti adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről In: Budapest régiségei. – (2015) 48., p. 213-214.  (link)

K. Végh Katalin:A Budapesti Történeti Múzeum Adattárának intézménytörténeti gyűjteménye és a közelgő múzeumi évfordulók In: Tanulmányok Budapest múltjából. – 22. (1988), p. 583-593.

http://epa.oszk.hu/02100/02120/00022/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_22_583.pdf

K. Végh Katalin:A Budapesti Történeti Múzeum működése (1935-1946) In: Tanulmányok Budapest múltjából. – 26. (1997), p. 273-303.

http://epa.oszk.hu/02100/02120/00026/pdf/ORSZ_BPTM_TBM_26_273.pdf

K. Végh Katalin:A Budapesti Történeti Múzeum első félévszázada, 1887-1938. Bp., 1988. (Pest-budai hírmondó 1.)

K. Végh Katalin:A Budapesti Történeti Múzeum az alapítástól az ezredfordulóig. – Budapest, 2003 (MonumentahistoricaBudapestinensia XI.) http://mek.oszk.hu/09100/09180/09180.pdf

Éder Katalin: A Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattára In: Budapest régiségei. – (2013) 46., p. 199-201.

http://epa.oszk.hu/02000/02007/00049/pdf/EPA02007_bp_regisegei_46_2013_199-201.pdf

Éder Katalin: A főváros kincsestára : 125 éves a Budapesti Történeti Múzeum / Bodó Sándor ; Éder Katalin In: Tanulmányok Budapest múltjából. – (2013) 38., p. 280-281.

http://epa.oszk.hu/02100/02120/00038/pdf/EPA02120_tbm_2013_38_275-276.pdf

Éder Katalin:Registration of thearchaeologicalheritage of Budapest :theArchaeologicalArchives – Az előadás kiegészített, szerkesztett változata. In:Vindobona-Aquincum :Probleme und Lösungenin der Stadtarchäologie : problémák és megoldások a városi régészetben : [Budapest, 20-22 November 2008] / [red. Paula Zsidi, Orsolya Láng, Annamária Szu] – Budapest : BTM, 2009, p. 111-113. ill. (link)

 

III. Kutatóknak

 

A Régészeti Adattárban tervezett kutatás engedélyhez kötött (ld. melléklet engedélykérő) és a kutatási szabályzat betartásával (ld. mellékelt szabályzat) folytatható. Az engedélykérőt személyesen (Budapesti Történeti Múzeum, Budai Királyi Palota E épület), postán (Budapesti Történeti Múzeum, 1014 Budapest Szent György tér 2.) vagy e-mailen (btm @ mail.btm.hu) tudják eljuttatni a Múzeumnak.

A Régészeti Adattár munkatársai minden hétköznap 9-15 óra között látnak el kutatószolgálatot, de csak előre egyeztetett időpontban.

 


 

* Kutatási szabályzat (pdf)

* Kutatási engedély iránti kérelem (docx)

* Hivatkozási lista a gyűjteményekhez (doc)

* Másolási és felhasználási díjak (docx)

 

 

 


 

Hagyatéki gyűjtemény.

A jobb oldalon lévő ikonokra kattintva tölthetők le az elérhető dokumentumok, Excel (xlsx) formátumban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Bertalan Vilmosné, John Herta (1923-2008)

Bertalan Vilmosné John Herta (1923-2008) Egyetemi tanulmányaival párhuzamosan, 1942-től dolgozott a Múzeum Régészeti és Ásatási Intézetében. 1957-től a Várnegyed helyreállítási munkáit megelőző építészettörténeti-régészeti kutatásokban vett részt, itt legfontosabb munkája a Mária Magdolna templom feltárása volt. Az 1970-es és 1980-as években végzett feltárásai eredményei alapozták meg ismereteinket a középkori Óbuda történetéről, topográfiájáról.

 

Bertalan Vilmosné:

Bordás Attila: Bertalan Vilmosnénak a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről In: Budapest régiségei. – (2008) 41., p. 349-354.
Online ide kattintva olvasható

 

 

 
 • Bónis Éva (1919-1998)

1940-1943 között a Székesfővárosi Történeti Múzeumban (BTM jogelődje) gyakornok volt, majd régészként az intézmény munkatársa lett. Jelentős régészeti munkái közé tartozott a tabáni kelta telep feltárása, de részt vett az albertfalvi és nagytétényi ásatásokon is. 1955-1987 között szakmai gyakorlatot tartott és anyagismeretet tanított az ELTE régészhallgatóinak. Hagyatéki anyagában valószínűleg Nagy Lajoshoz kapcsolódó iratok is vannak.

 

 
 • Fehér Kálmán (1931-1956)

A Régészeti Osztály munkatársaként dolgozott, a kelta korszak volt a szakterülete.

 

Fehér Kálmán:

A Budapesti Történeti Múzeum Könyvtárának és Régészeti Adattárának ismertetése / [szerk. Havassy Péter] Budapest, 1991. (Pest-budai hírmondó 3.) 87.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Gábori Miklós (1925-1996)

1952-ben lett véglegesen a Budapesti Történeti Múzeum régésze, később csoport-, majd osztályvezetője. Kutatási területe az őskőkor (paleolitikum) volt, az ország területén jelentős feltárásokat vezetett. A budapesti paleolit kutatásokat feleségével együtt irányították és így kerültek napvilágra a Remete-Felsőbarlang és Farkasrét területének paleolit lelőhelyei.

 

Gábori Miklós:

Matuz Edit: Gábori Miklós és Gáboriné Csánk Veronika hagyatéka a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában – Függelék: A Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adatárában őrzött hagyaték ismertetése. In:Budapest régiségei. – (2008) 41., p. 365-390.
Online ide kattintva olvasható

 

 

 

 

 

 

 

 • Gáboriné Csánk Veronika (1929-1996)

1960-tól a Budapesti Történeti Múzeum régész-muzeológusa volt halálig. Régészeti feltárásainak nagy részét férjével együtt végezte, mint pl. az érdi paleolit telep vagy a Remete-felsőbarlangi telep feltárása. Nevéhez fűződik az első őskőkori ház feltárása Ságváron, és annak kormeghatározása.

 

Gáboriné Csánk Veronika:

Gábori Miklós és Gáboriné Csánk Veronika hagyatéka a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában – Függelék: A Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adatárában őrzött hagyaték ismertetése. In:Budapest régiségei. – (2008) 41., p. 365-390.
Online ide kattintva olvasható

 

 

 

 

 

 • Garády Sándor (1871-1945)

Eredetileg a MÁV kultúrmérnöke volt, majd nyugdíjazása után régészként dolgozott a Székesfővárosi Múzeumban. Munkái során a középkori Buda több régészeti topográfiai kérdését tisztázta. Ő végezte az első feltárásokat Mátyás király nyéki vadászkastélyának területén, a sváb-hegyi Városkútnál, a Tabánban, a Várhegy nyugati oldalán, a budaszentlőrinci pálos kolostorban, a Csalogány utcában és környékén.

 

Garády Sándor:

A Budapesti Történeti Múzeum Könyvtárának és Régészeti Adattárának ismertetése / [szerk. Havassy Péter] Budapest, 1991. (Pest-budai hírmondó 3.) 88-99.

 

 

 

 

 

 • Kőszegi Frigyes (1933-2006)

1963-tól 1993-ig a Budapesti Történeti Múzeum régésze, egy időben főigazgató-helyettese volt. Kutatási területe a késő bronzkor időszaka volt, számtalan feltárást vezetett. Ezen felül a Főváros területén elsőként több kerület őskori településtörténetét is megírta a Múzeumban lévő régészeti leletanyag és saját szakmai ismeretanyaga ötvözésével.

 

Kőszegi Frigyes:

Bordás Attila: Kőszegi Frigyesnek a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről In:Budapest régiségei. – (2008) 41., p. 359-360.
Online ide kattintva olvasható

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Kuzsinszky Bálint (1864-1938)

1888-ban vette át Torma Károlytól az aquincumi ásatások vezetését és még ebben az évben a Krempl-malom egyik helyiségében megrendezte az aquincumi leletek első kiállítását. 1894-ben megnyílt az Aquincumi Múzeum, amelynek vezetője lett, majd 1899-ben megbízták a Fővárosi Múzeum megszervezésével és irányításával. A Fővárosi Múzeumot 1934-ig igazgatta, az Aquincumi Múzeum vezetését 1937-ig látta el. Nevéhez fűződik az aquincumi polgárváros ma is látható központi részének feltárása, s a romok valódi jelentőségének felismerése. Megtette az első lépéseket az építkezések által veszélyeztetett fővárosi régészeti emlékek megmentése érdekében.

 

Kuzsinszky Bálint:

A Budapesti Történeti Múzeum Könyvtárának és Régészeti Adattárának ismertetése / [szerk. Havassy Péter] Budapest, 1991. (Pest-budai hírmondó 3.)100-116.

Zsidi Paula: Miről beszél a hagyaték? : a múzeumépítő régész Kuzsinszky Bálint / Zsidi Paula. – (150 éves született Kuzsinszky Bálint : konferencia a Magyar Nemzeti Múzeumban 2014. november 5.). – Elhangzott konferencia-előadás szerkesztett változata. In: Budapest régiségei. – (2015) 48., p. 75-91.
Online ide kattintva olvasható

 

 

 

 

 

 • Kumorovitz Lajos Bernát (1900-1992)

1957-ben került a Budapesti Történeti Múzeumba, ahol 1961-1969 között a Középkori Osztály vezetője volt. Tagja volt a Budapest Története Okleveles Emlékei kiadására alakult munkacsoportnak. Ő alapozta meg és alakította ki a mintegy 2000 darabból álló középkori pecsétmásolati gyűjteményt. Emellett a középkori Pest, Buda és Óbuda történetének kérdésében folytatott kutatásai új irányokat szabtak az utódoknak.

 

Kumorovitz Lajos Bernát:

Éder Katalin: Kumorovitz Lajos Bernát hagyatéka In: Budapest régiségei. – (2018) 50. p. 225-233.
Online ide kattintva olvasható

 

 
 • Márity Erzsébet (1951-1994)

1973-tól haláláig a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa volt, ásatásait a katonaváros déli részén, a polgárváros északi részén, a polgárvárosi villaövezetben, valamint Budaújlak területén végezte.

 

 
 • Nagy Emese (1926-2008)

Első ízben 1949-ben lett a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa 1963-ig, ebben az időszakban dolgozott Gerevich László mellett a budai királyi palota feltárásán, illetve részt vett vári lakóházak kutatásában, valamint vezette a budaszentlőrinci pálos kolostor, a gercsei templom és a nyéki templom környékének feltárását. 1963 és 1978 között a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa volt. 1978-1987 között a BTM Középkori Osztályának vezetője volt és főrendezője volt az 1987-ben megnyílt Zsigmond és kora a művészetben 1387-1437 című kiállításnak.

A BTM Régészeti Adattárába hagyatékának elsősorban a budapesti kutatásait érintő része került, kiegészülve az általa itt hagyott anyagokkal. A hagyaték további része az MNM Adattárába található.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Nagy Lajos (1897-1946)

Pályáját az Aquincumi Múzeumban kezdte, 1922-től a Fővárosi Múzeumban ideiglenes hivatalnok, 1937-től az Aquincumi Múzeum osztályigazgatója, 1941-től haláláig pedig a Fővárosi Múzeum igazgatója volt. Tudományszervező és múzeumfejlesztő tevékenységének meghatározó része, hogy az ő javaslatára hozták létre 1936-ban a Fővárosi Múzeum keretein belül a Régészeti és Ásatási Intézetet. Ő tárta fel és tette bemutathatóvá a Raktár utcai ókeresztény temetőkápolnát (Cella Trichora), a Flórián téri római kori katonai fürdőt (ThermaeMaiores) és a Március 15. téren egykor állt Contra Aquincum erődjét.

 

Nagy Lajos:

A Budapesti Történeti Múzeum Könyvtárának és Régészeti Adattárának ismertetése / [szerk. Havassy Péter] Budapest, 1991. (Pest-budai hírmondó 3.)117-130.

Csapó Zita: Régész a fronton. Nagy Lajos naplója 1917-1919. In: Tanulmányok Budapest múltjából (2016) XLI p. 261-280.
Online ide kattintva olvasható

 

 

 
 • Nagy László (1904-1978)

1957 és 1964 között volt a Budapesti Történeti Múzeum régésze, legkiemelkedőbb régészeti feltárása a békásmegyeri bronzkori temető feltárása volt. Megszervezte és vezette 1958-tól a Leletmentő és Adatgyűjtő Csoportot, 1964-től az MTA Régészeti Intézetének munkatársa lett nyugdíjazásáig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Nagy Tibor (1910-1995)

1937-től dolgozott a Múzeumban, 1948-tól a Fővárosi Ásatási és Régészeti Intézet vezetője, az 1950-es években az Ős- és Népvándorláskori csoport vezetője. Munkássága során ásatásokat végzett a lágymányosi őskori telepen, az albertfalvai római tábor és települése területén, valamint a Főváros több avar kori temetőjét is részben feltárta. Az aquincumi polgárvárosban végzett kutatásai közül kiemelkedik az ún. festőlakás és a Mithraeumok feltárása.

 

Nagy Tibor:

Éder Katalin: Nagy Tibor hagyatékának jelenlegi helyzete / Éder Katalin. – Előadásként elhangzott a Nagy Tibor születésének centenáriuma tiszteletére rendezett konferencián (BTM Aquincumi Múzeuma, 2010. november). In: Budapest régiségei. – (2011) 44., p. 75-77.
Online ide kattintva olvasható

 

Csapó Zita: A Nagy Tibor-hagyaték feldolgozása – In: Budapest régiségei. – (2014) 47., p. 345-348.
Online ide kattintva olvasható

 

 

 
 • Schauschek János (1906-1995)

1941-1967 között a BTM Aquincumi Múzeumában dolgozott, a II. világháború alatt részt vett az Aquincumi Múzeum és a Kiscelli Múzeum anyagának mentésében. A háború után összegyűjtötte a Középkori Kőtár kőemlékeit, irányította az Aquincumi Múzeum újjáépítését, majd a római kori ásatások mérnöki felmérését végezte. Emellett az 1940-1950-es években az aquincumi régészeti törzsanyagot leltározta és rajzolta, a kiállítások rekonstrukciós rajzait készítetteés az 1960-as évektől az őskori ásatások felmérési munkáit is ő végezte.

 

 
 • Ürögdy (Moskovits) György (1904-1987)

1958-ban került a Budapesti Történeti Múzeumba és hét évig a római csoportot, illetve az Aquincumi Múzeumot vezette. Nyugdíjazása után a BTM Régészeti Osztály könyvtárát vezette.

 

Ürögdy (Moskovits) György:

A Budapesti Történeti Múzeum Könyvtárának és Régészeti Adattárának ismertetése / [szerk. Havassy Péter] Budapest, 1991. (Pest-budai hírmondó 3.) 135-138.

 

 • Wellner István (1924-1991)

1950 és 1974 között kisebb megszakításokkal a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa volt. 1956-tól folyamatosan vezetett ásatásokat a Vörösvári úton és környékén, a polgárváros területén, az óbudai Gázgyárban, a Gellérthegy déli oldalán. Egyik legkiemelkedőbb munkája a Meggyfa utcai ún. Hercules-villa feltárása volt. Nevéhez számos, tudományos igénnyel megírt útikönyv fűződik.

 • Zolnay László (1916-1985)

Először 1949-1951 között, majd 1961-1985 közötti időszakban dolgozott a Budapesti Történeti Múzeumban. Feltárásai közül kiemelkedik a budai Nagy Zsinagóga területén végzett kutatása, majd 1972 és 1984 között a Királyi Palota területén végzett munkái, ennek során 1974-ben került elő az európai hírnevű gótikus szoborlelet.

 

Zolnay László:

D. Matuz Edit – Bordás Attila: Zolnay László, 1916-1985, műveinek bibliográfiája és hagyatékának ismertetése. Budapest, 2000.

 

 

Nem a Budapesti Történeti Múzeum munkatársaitól származó anyagok:

 

 
 • Felvinczi Takáts Zoltán (1880-1964)
 
 • Szentpétery Imre (1878-1950)